خودروهای امروزی مجهز به گیربکس اتوماتیک هستند و زحمت دنده عوض کردن را از دوش ما برداشته‌ اند. نقش گیربکس در خودروهای اتومات بسیار مهم است؛ از همین رو باید نهایت دقت و توجه خود را برای نگهداری از این بخش به کار بگیرید تا زمان تعمیر آن را به تعویض بیاندازید و باید بدانید که گیربکس خودروهای اتومات مانند بسیار دیگری از قطعات فرسوده و نیازمند تعمیر و اورهال می باشند ، اگر به مشکلات عادی گیربکس خود رسیدگی نکنید، آنها باعث خرابی کامل گیربکس اتوماتیک خواهند شد و باید مد نظر داشت هزینه تعویض گیربکس نسبت به تعمیر گیربکس اتوماتیک بسیار بالاتر است و حتی گاه می‌ تواند هزینه‌ های بیش از تعویض موتور خودرو به شما تحمیل کند.

جهت اطلاعات بیشتر روی خودرو مورد نظر کلیک نمایید