خودرویهای رنو دارای موتورهای بسیار مقاومی میباشند اما  مانند هر خودروی دیگری نیاز به رسیدگی دارد و بدیهی است هرگونه ایراد در موتور میتواند عملکرد کل خودرو را مختل می کند. بدون شک عدم عیب یابی صحیح هزینه سنگینی را به مالک تحمیل مینماید در ادامه بیشترین دلیلی که در کلینیک تخصصی رنو شاه پری در این چند سال تجربه کردیم و  منجر به تعمیر اساسی موتور در برخی از خودروهای رنو شده است را به اشتراک بزاریم  .

به چه مواردی باید توجه کنیم ؟

 

  • خروج دودهای رنگی رنگی از اگزوز که میتواند به علت سوخت ناقص در موتور باشد 

  • شنیدن سر و صدای غیر عادی از موتور

  • استشمام بوی بد یا سوختگی در داخل خودرو داستر نیز از علائم خرابی موتور است

  • روشن شدن چراغ های هشدار دهنده 

  • کاهش چشم گیر توان و قدرت موتور در هنگام رانندگی