سیستم کلاچ در گیربکس تلیسمان که ساخت شرکت گتراک می باشد به صورت الکترو هیدرولیکی کنترل میگردد و این امکان را فراهم میسازد تا بدون استفاده از پدال کلاچ از مکانیزم گیربکس معمولی بصورت اتوماتیک بهره برد . در این گیربکس با استفاده از عملگرهای تعویض دنده (ماهک هایی که توسط TCU )کنترل میگردد . سرعت تعویض دنده ه را به کمتر از 0/8ثانیه افزایش داده که این عمل به شتاب خوددرو و کاهش نوسات گیربکس در حین تعویض دنده می کاهد .

با برخی ازایرادات گیربکس تالیسمان آشنا شویم

  • روغن ریزی : معمول ترین ایراد روغن ریزی در گیربکس خودرو تلیسمان از سنسور فشار روغن می باشد
  • لرزش در حرکت اولیه : چنانچه لرزش بیش از حد مجاز باشد و با تنظیم مجدد دوال کلاج ( تاچ پوینت ) بر طرف نشود احتمالا نیاز به تعویض دوال کلاج خواهد بود .
  • صدای اضافی در تعویض دنده سه به چهار : در صورتیکه هر گونه صدای اضافی در تعویض دنده ها وجود داشته باشد لازم است در سریعترین زمان ممکن عملگر های گیربکس کنترل شوند 
  • خودرو روشن است اما قراردادن دنده در حالت D خودرو حرکت نمیکند : در این مواقع بیشترین دلیل خرابی باتری است و با تعویض باتری مشکل برطرف می شود .