گواهینامه و افتخارات ما

سیستم مدیریت کیفیت - ISO 9001

استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند.

سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت - ISO 10002

استاندارد ISO 10002 راهنمایی برای طراحی یک سیستم اثربخش و کارآمد برای فرآیند رسیدگی به شکایات مشتری در تمامی سازمان ها اعم از تجاری و غیر تجاری و حتی در تجارت الکترونیک نیز می باشد. هدف این استاندارد کمک رساندن و پیگیری شکایت مشتریان و کلیه طرف های ذینفع می باشند.

سیستم مدیریت افزایش رضایت مشتریان - ISO 100004

استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند.

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی - ISO 18001

استاندارد 18001 را استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی هم می نامند، استانداردی که در آن الزاماتی را برای سازمان ها ارائه می کند که می خواهند ایمنی کارکنانشان را بالاترین حد ممکن نگهدارند. این استاندارد الزاماتی را برای یک سیستم مدیریت به منظور توانا ساختن سازمان جهت کنترل ریسک ها و بهبود عملکرد خود مشخص می کند.

برترین کارشناس فنی خدمات پس از فروش رنو در همایش بین‌المللی صنعت خودروی ایران 2017

برترین کارشناس فنی خدمات پس از فروش رنو در همایش بین‌المللی صنعت خودروی ایران 2017

نماینده برتر شرکت نگین خودرو در سال 1396

اخذ رتبه یک از شرکت بازرسی کیفیت و کنترل ایران در سال 1397

برترین نمایندگی در بین 28 نمایندگی کل کشور

اخذ رتبه یک از شرکت بازرسی کیفیت و کنترل ایران در سال 1398

اخذ رتبه یک از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در سال 1399