خدمات گارانتی رنو

عاملیت شاه پری با سطـــــــــــــح کیفی A و رتبــــــــــــــه یـــــــــــک شرکت بازرسی کیفیت و کنتــــــــــرل ایران آماده ارائه کلیه خدمات گارانتــــــــــــی و رفع عیوب خودروهای نگین خودرو می باشد.

گارانتی رنو چیست ؟

واژه گارانتی به مجموعه تعهداتی گفته می شود که سازنده در قبال وقوع هرگونه ایراد ناشی از کیفیت نامطلوب مواد و یا فرآیند نامناسب ساخت محصول خود، تحت شرایط و زمانی خاص، جهت رفع آن چه از طریق تعمیر و چه از طریق تعویض قطعات بر عهده می گیرد. در این حالت کلیه هزینه های بر عهده شرکت نگین خودرو است.

موارد نقض و لغو گارانتی:

تمامى خودرو یا قسمت های مرتبط در حالات زیر از پوشش گارانتی خارج می شود:

1 -در صورتیکه بر اثر تصادف یا حوادث، اتومبیل دچار عیب و نقصى گردد که بر عملکرد قسمتهاى دیگر خودرو تاثیر بگذارد.

2 -دستکاری سیستم کیلومترشمار به طوری که تشخیص مسافت طی شده ممکن نباشد.

توجه: چنانچه کیلومترشمار خودرو شما کار نمى کند در اسرع وقت به نزدیکترین شعبه یا عاملیت خدماتى شرکت نگین خودرو مراجعه نمایید.

3 -هر گونه تعمیرات فنی که در خارج از شبکه خدمات پس از فروش شرکت نگین خودرو انجام پذیرفته باشد.

4 -اعمال هرگونه تغییرات در خودرو نظیر تقویت موتور، حذف قطعات یا جایگزین نمودن قطعات دیگر (خارج نمودن خودرو از شرایط استاندارد اولیه)

5 -در صورت نصب لوازم جانبی و یا آپشن هاى مرتبط با برق خودرو در خارج شبکه خدمات پس از فروش شرکت نگین خودرو. مانند: دزدگیر

6 -عیوب حاصله ناشی از استفاده نامناسب (حتى کوتاه مدت) از خودرو نظیر عبور با خودرو از میان آب که منجر به آسیب به موتور گردد- استفاده در مسابقه رانندگی و ….

7 -استفاده از هرگونه ادتیو، مکمل های سوخت، مواد انژکتورشوی، سوخت ناخالص و … بدلیل احتمال آسیب به موتور یا سیستم سوخت رسانی

8 -در صورتى که سرویس هاى ادوارى خودرو (مطابق با موارد مندرج در بخش «سرویس ها و نگهدارى خودرو» این دفترچه راهنما) در موعد مقرر و در شبکه خدمات پس از فروش شرکت نگین خودرو صورت نپذیرفته باشد.

9 -در صورتى که پلاک شناسایى هویت خودرو از بین رفته باشد

محدودیت های گارانتی

گارانتی رنو در تهران