صدمات ناشی از استفاده در شرایط غیر متعارف و غیر استاندارد یا حوادث غیر مترقبه و صدمات فیزیکی و عیوب فنی ایجاد شده در اثر ضربه ، آتش سوزی، ورود مایعات و سیالات به داخل دستگاه و استفاده نا صحیح  تحت پوشش ضمانت قرار نمی گیرد .

مخدوش بودن هولوگرام 

وجود آثار تعمیرات توسط اشخاص غیر مجاز

در صورتیکه قطعات غیر استاندارد بر روی خودرو نصب شود 

استهلاک قطعات مصرفی و افت طبیعی قطعات خارج از ضمانت می باشد

عدم مراجعه مشتری بابت سرویس های ادواری ( حداکثر هر 7000 کیلومتر یا یکسال )

ممکن است برخی ایرادات که منجر به ابطال ضمانت می‌شود، در زمان پذیرش تشخیص داده نشود و بعدا توسط کارشناس فنی مشخص شود، لذا معیار قبول و یا رد ضمانت ، نظر کارشناس فنی کلینیک است .

 

کلیه قطعات اورجینال نصب شده بر روی خودرو مشتریان وفادار به میزان 10.000 کیلومتر یا یکسال هر کدام زودتر فرا برسد ضمانت می گردد.