ضمانت قطعات

کلیه قطعات اورجینال نصب شده بر روی خودرو مشتریان وفادار به میزان 20.000 کیلومتر یا یکسال هر کدام زودتر فرا برسد ضمانت می گردد.