سرویس در محل مشتری

کلینیک تخصصی رنو ، سامانه سرویس های تخصصی رنو در محل مشتری می باشد ، این سامانه ارتباط دائمی و بدون وقفه مشتریان و مالکان رنو را با کلینیک تخصصی رنو برقرار می سازد. 
مالکین خودرو های رنو می توانند در محل کار یا منزل خود تکنسین های کلینیک را ملاقات کنند. در این طرح ، یک تکنسین آموزش دیده را برای خودروی مشتری اعزام می گردد . رنو سرویس علاوه بر انجام سرویس های ادواری ، آمادگی بازدیدهای فنی ، بازدیدهای قبل از سفر در محل مشتری را نیز دارد . راهنمایی فنی مشتری ، اخذ وقت از تعمیرگاه ، تامین قطعات اصلی و افزودنی های مجاز و … خدمات دیگری است که در زمان بازدید در محل ، برای مشتریان انجام خواهد شد .