سرویس در محل مشتری

نگین سرویس413 ، سامانه سرویس های تخصصی رنو در محل مشتری می باشد ، این سامانه ارتباط دائمی و بدون وقفه مشتریان و مالکان رنو را با مجموعه 413 برقرار می سازد. 
مشتریان رنو می توانند در محل کار یا منزل خود تکنسین های رنو را ملاقات کنند. در این طرح ، یک تکنسین آموزش دیده را برای خودروی مشتری اعزام می گردد . رنو سرویس علاوه بر انجام سرویس های ادواری ، آمادگی بازدیدهای فنی ، بازدیدهای قبل از سفر در محل مشتری را نیز دارد . راهنمایی فنی مشتری ، اخذ وقت از تعمیرگاه ، تامین قطعات اصلی و افزودنی های مجاز و … خدمات دیگری است که در زمان بازدید در محل ، برای مشتریان انجام خواهد شد .