سرویس در محل مشتری

کلینیک تخصصی رنو ، سامانه سرويس هاي تخصصی رنو در محل مشتری می باشد ، اين سامانه ارتباط دائمي و بدون وقفه مشتريان و مالكان رنو را با کلینیک تخصصی رنو برقرار مي سازد. 
مالکین خودرو های رنو مي توانند در محل كار يا منزل خود تكنسين هاي کلینیک را ملاقات كنند. در اين طرح ، يك تكنسين آموزش ديده را براي خودروي مشتري اعزام مي گردد . رنو سرويس علاوه بر انجام سرويس هاي ادواري ، آمادگي بازديدهاي فني ، بازديدهاي قبل از سفر در محل مشتري را نيز دارد . راهنمايي فني مشتري ، اخذ وقت از تعميرگاه ، تامين قطعات اصلي و افزودني هاي مجاز و … خدمات ديگري است كه در زمان بازديد در محل ، براي مشتريان انجام خواهد شد .