خط مشی

چشم انداز سازمانی:

درسال 1400 برترین ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودرو در ایران هستیم.

ماموریت سازمانی:

تبدیل شدن به الگویی جهت تحول در خدمات پس از فروش

ارزش های سازمانی:

1- نتیجه گرایی

2- مشتری مداری و رفتار محترمانه با مشتریان

3- احترام به نام تجاری و قوانین شرکت

4- صداقت

5- مسئولیت پذیری

6- نظم و انضباط

خط مشی شاه پری