شرایط عمومی:

 
 
حضور صاحب چک به همراه کارت ملی و دسته چک طرح صیاد.
عدم داشتن چک برگشتی
تعداد چک ها معادل تعداد ماه های اقساط و حداکثر تا سه ماه می باشد.
  مشتری یا معرف وی در دسته مشتریان وفادار قرار داشته باشد 

میزان حداقل پیش‌پرداخت 50 درصد و بدون بهره و کارمزد می باشد .

 

شرایط اختصاصی:

مشتریان بدون مدارک شغلی سقف هر برگه چک به مبلغ ۳ میلیون تومان سقف اعتبار تا 9 میلیون تومان 
مشتریان کارمندان بخش خصوصی، قراردادی، پیمانی، بازنشستگان، جواز کسب سقف هر برگه چک یک سوم خالص دریافتی(درآمد) سقف اعتبار تا ۳۰ میلیون تومان
مشتریان کارمند شاغل رسمی دولت سقف هر برگه چک یک دوم خالص دریافتی و سقف اعتبار تا ۴۵ میلیون تومان

 

 

 


مدارک شغلی لازم:

✽ کارمندان و بازنشتگان: ارائه آخرین فیش حقوقی مهر شده، حکم کارگزینی، کارت پرسنلی یا معرفی نامه مهمور به مهر محل کار
✽ کسبه: جواز کسب دارای آدرس و تاریخ اعتبار و فعال در نشانی مندرج در جواز