سوالات رایج در خصوص تاگا

محل حک شماره شاسی و شماره موتور تاگا کجاست ؟

محل شماره شاسی در قسمت جلوی سمت راست شاسی خودرو
و در نزدیکی چرخ جلو راست واقع شده است 

محل شماره موتور در بلوک سیلندر قسمت عقب سـمت چـپ موتـور و محدوده دسـته موتـور جلـو قـرار دارد

متن سربرگ خود را وارد کنید

فرم استعلام قطعات

برای استعلام موجودی، قیمت و شرایط قطعاتی که نیاز دارید، فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان کلینیک تخصصی شاه‌پری با شما تماس بگیرند.

تعمیرگاه رنو شاه‌پری

شاه‌پری

کلینیک تخصصی رنو

Call Now Button