سرویس ادواری خودروهای رنو

واحد خدمات پس از فروش فنی نمایندگی شاه پری(413) با بهره گیری از جدیدترین آموزشهای شرکت رنو و دسترسی به آخرین اطلاعات تعمیراتی، همواره در تلاشند تا با بازدیدهای منظم در سرویس‌های ادواری از تحمیل هزینه تعمیراتی جلوگیری نماید.

خودرو پس از مراجعه به نمایندگی شاه پری مورد ارزیابی اولیه قرار می‌گیرد و پس از ثبت اظهارات مشتری جهت شروع کار به داخل محوطه انتقال پیدا میکند. پس از انتقال خودرو پرسنل مجرب و آموزش دیده دستورات مندرج در کارتکس را انجام می‌دهند. پس از اتمام کارهای مندرج در کارتکس کنترل کیفی و مراقبتی مطابق با اخرین دستورالعمل انجام خواهد شد و خودرو اماده تحویل می‌شود.