سرویس ادواری خودرو های رنو

واحد خدمات پس از فروش فنی نمایندگی شاه پری(413) با بهره گیری از جدیدترین آموزشهای شرکت رنو و دسترسی به آخرین اطلاعات تعمیراتی، همواره در تلاشند تا با بازدید های منظم در سرویس های ادواری از تحمیل هزینه تعمیراتی جلوگیری نماید . خودرو پس از مراجعه به نمایندگی شاه پری مورد ارزیابی اولیه قرار می گیرد و پس از ثبت اظهارات مشتری جهت شروع کار به داخل محوطه انتقال پیدا میکند .  پس از انتقال خودرو پرسنل مجرب و اموزش دیده دستورات مندرج در کارتکس را انجام می دهند.  پس از اتمام کارهای مندرج در کارتکس کنترل کیفی و مراقبتی مطابق با اخرین دستورالعمل انجام خواهد شد و خودرو اماده تحویل می شود .

برای مشاهده جزئیات بیشتر, خودرو خود را انتخاب کنید.

رنو فلوئنس
فلوئنس
تلیسمان
تلیسمان
داستر
داستر
رنو کولیوس
کولئوس
رنو سیمبل
سیمبل
رنو لیتیود
لیتیود
رنو لاگونا
لاگونا
رنو اسکالا
اسکالا
خدمات رنو سفران
سفران